События

Jurnalistul şi scriitorul rus Alexandru Prohanov crede în ideea renaşterii URSS-2/ Российский журналист и писатель Александр Проханов верит в возрождение СССР-2

noi.md Источник (ссылка откроется в новом окне)

Ideea renaşterii imperiului URSS-2 în baze spirituale a enunţat-o la o întrevederea cu jurnaliștii din Republica Moldova cunoscutul jurnalist, scriitor și redactor al ziarului "Zavtra" Alexandr Prohanov.

Precum a transmis corespondentul special al agenţiei "Infotag" de la întrevederea în cauză, în înțelegerea lui Prohanov renașterea imperiului va avea loc fără minoritățile naționale.

"Acesta va fi un imperiu spiritual, unde oamenii vor crea toţi împreună ‒ economia, sistemul de apărare, cultură și artă", ‒ a spus el.

Publicistul spune, că a venit în Republica Moldova pentru a vedea ce se întîmplă aici, ce crede poporul, care locuieşte în ea.

"Voi merge şi la Tiraspol, admir acest oraș și oamenii lui. Este o insuliţă mică a fostei Uniuni Sovietice", ‒ a recunoscut dînsul.

Prohanov spune, că modelele liberale de dezvoltare s-au dovedit a fi ineficiente.

În înţelegerea dlui, acestea au eşuat atît în Europa, cît şi în Rusia, ele nu funcţionează, de aceea nu este clar încotro se îndreaptă Rusia, aflîndu-se în căutarea noii idei.

Referindu-se la scandalul omorului din imprudenţă a unui om la vînătoarea din 23 decembrie 2012, Prohanov a atras atenția asupra "realităților cumplite ale vremii", atunci cînd întreaga discuţie se axează pe politici și partide şi nu asupra morţii tragice a tînărului Sorin Paciu.

Tragicul accident a arătat fața reală a partidelor, oferind o nouă șansă opoziției, în cazul în care aceasta va fi capabilă să se folosească de ea" ‒ a opinat Prohanov.

Nota informativă a"Infotag": La întîlnirea cu scriitorul a participat liderul Partidului Comunist ‒ Vladimir Voronin și președintele Partidului Socialist, Igor Dodon.

 

Идею возрождения империи СССР-2 на духовной основе высказал в четверг на встрече с журналистами Молдовы известный публицист, писатель и редактор газеты "Завтра" Александр Проханов.

Как передал специальный корреспондент агентства "ИНФОТАГ" со встречи, в понимании Проханова возрождение такой империи будет без национальных меньшинств.

"Это будет духовная империя, где люди будут создавать все вместе - экономику, оборону, культуру и искусство", - сказал он.

Публицист говорит, что приехал в Молдову, чтобы посмотреть, что здесь происходит, что думает народ, который в ней живет.

"Я также поеду и в Тирасполь, городом и людьми которого я восхищаюсь. Это такой островок бывшего Советского союза", - признался он.

Проханов говорит, что либеральные модели развития не оправдали себя.

В его понимании, они рухнули в Европе, да и в России они тоже не работают, поэтому Россия движется непонятно куда, находясь в поиске новой идеи.

Касаясь скандала с убийством по неосторожности человека на охоте 23 декабря 2012 г., Проханов обратил внимание на "страшные реалии времени", когда весь разговор о политиках и партиях, но не о погибшем молодом человеке Сорине Пачу.

"Трагический случай показал реальное лицо партий, дав новый шанс оппозиции, если она сумеет им воспользоваться", - заметил Проханов.

Справка "ИНФОТАГ": На встрече с писателем присутствовали лидер Партии коммунистов Владимир Воронин и председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Ваш комментарий

Чтобы оставить комментарий

войдите через свой аккаунт в соцсети:

... или заполните форму:

Ваше имя:*

Ваш адрес электронной почты (на сайте опубликован не будет):

Ссылка на сайт:

Ваш комментарий:*


Александр ПРОХАНОВ

24 и 25 января 2013 года в Кишиневе и Тирасполе ММК «Формат-А3» провел встречи с долгожданным гостем на молдавской земле - российским писателем, публицистом, главным редактором газеты…… →

Фото
Видео
Аудио
Статьи
Публикации в блоге